Zostań uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego IGLOOPOL w Dębicy !
SMS IGLOOPOL funkcjonuje w systemie klas od 1 do 8. 

W zakładkach REKRUTACJA znajdą Państwo niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące rekrutacji do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Igloopol. Szkoła prowadzi zapisy w tradycyjnej formie „papierowej”. Wystarczy zapoznać się z dokumentacją, pobrać wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły, wypełnić go i dostarczyć do sekretariatu szkoły.
Wnioski o przyjęcie ucznia do szkoły należy składać od 1 marca do 31 marca 2022r.

SEKRETARIAT SZKOŁY
adres: 39-200 Dębica ul. Paderewskiego 4 (pokój 34)
tel: 14 681 41 80
e-mail: sekretariat.sms.debica@onet.pl

Oprócz złożenia wymaganych dokumentów, kandydat na ucznia SMS IGLOOPOL w ramach rekrutacji obowiązkowo musi wziąć udział w testach sprawnościowych i uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. O terminie testów sprawnościowych będziemy informować w późniejszym terminie.

Spotkanie organizacyjne rodziców chętnych do klasy pierwszej lub czwartej odbędzie się 8 marca 2022:
– klasa 1 – godzina 17:30 (sala nr 14 w budynku szkoły SP 5 w Dębicy)
– klasa 4 – godzina 16:30 (sala nr 14 w budynku szkoły SP 5 w Dębicy)

Więcej informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 uzyskają Państwo pod numerem:
– piłka nożna – 506 171 637
– pływanie – 668 662 897