www_v3

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IGLOOPOL DĘBICA

adres: 39-200 Dębica ul. Sportowa 28
tel: 14 681 41 80
e-mail: sekretariat.sms.debica@onet.pl
NIP: 872-10-34-772
REGON: 368297905

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO „LKS IGLOOPOL DĘBICA”
mgr Anna Furman

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IGLOOPOL DĘBICA

adres: 39-200 Dębica ul. 3 Maja 1
Tel: 663 031 000
e-mail: sekretariat@lomsdebica.edu.pl
NIP: 8722086914
REGON: 387482447

DYREKTOR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IGLOOPOL DĘBICA
mgr Piotr Mazur