JAK ZOSTAĆ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego IGLOOPOL funkcjonuje w systemie klas od 1 do 8. Szkoła realizuje cele kształcenia i wychowania w oparciu o ustawę systemie oświaty skupiając się szczególnie na uczniach uzdolnionych w kierunku piłki nożnej i pływania.

W zakładkach poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące rekrutacji do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Igloopol. Szkoła prowadzi zapisy w tradycyjnej formie „papierowej”. Wystarczy zapoznać się z dokumentacją, pobrać wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły, wypełnić go i dostarczyć do sekretariatu szkoły w wersji elektronicznej lub osobiście.


WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2024/2025 NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY UL. SPORTOWA 28 DO DNIA 23.02.2024 ROKU.

Oprócz złożenia wymaganych dokumentów w terminie, kandydat na ucznia SMS Igloopol Dębica obowiązkowo musi wziąć udział w testach sprawnościowych i uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. O terminie testów będziemy informować telefonicznie rodziców kandydatów pod wskazane we wniosku numery telefonu.


SEKRETARIAT SZKOŁY
adres: 39-200 Dębica ul. Sportowa 28
tel: 14 681 41 80
e-mail: sekretariat.sms.debica@onet.pl

Dodatkowe informacje dotyczące naboru do szkoły mogą Państwo otrzymać telefonicznie.
DYREKTOR DS. SPORTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO „LKS IGLOOPOL DĘBICA”
Piotr Drobot
tel: 506-171-637
e-mail: piotr.drobot@wp.pl

PLIKI DO POBRANIA

TESTY SPRAWNOŚCIOWE