Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego Igloopol Dębica:

 1. BarArt
 2. CieNik
 3. CieBar
 4. DomKat
 5. DusAnd
 6. GłoIgo
 7. GrzJak
 8. JacKac
 9. KarKry
 10. MagMak
 11. MarNik
 12. MatFil
 13. OrtIgo
 14. OżgIgn
 15. PazMar
 16. PękSzy
 17. SkuJan
 18. SmoKon
 19. TocFra
 20. TomPat
 21. TrzSzy
 22. UrbZuz
 23. WojFil
 24. WojKac
 25. WolHub
 26. WójGab
 27. WójMik
 28. ZołHan
 29. ZygZuz

Lista uczniów niezakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego Igloopol Dębica:

 1. BajAdr
 2. BajDaw

Do dnia 21 lipca 2023 r. kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica poprzez złożenie w sekretariacie szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Prosimy również o przekazanie zdjęć do legitymacji szkolnej.