EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY

Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica musi pozytywne przejść testy sprawnościowe.  Informację kiedy zostaną one przeprowadzone, kandydaci otrzymują we wcześniejszym terminie. Wyniki przeprowadzonych  testów układają  ranking kandydatów, na podstawie którego określa się predyspozycje chętnych do podjęcia nauczki w SMS Igloopol pod kątem dalszego szkolenia sportowego.

Egzamin składa się z następujących ćwiczeń sprawnościowych.