Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 2018/2019. Funkcjonuje ona w systemie klas od 4 do 7. Szkoła realizuje cele kształcenia i wychowania w oparciu o ustawę systemie oświaty skupiając się szczególnie na uczniach uzdolnionych w kierunku piłki nożnej.

Godziny zajęć treningowych dopasowane są bezpośredni do godzin zajęć lekcyjnych. Umożliwia to naszym zawodnikom rozszerzanie procesu treningowego na najwyższym poziomie, zdobywanie wiedzy o zasadach właściwego odżywania się oraz odnowy biologicznej przygotowujące ich do współzawodnictwa oraz otworzy drogi do profesjonalnej kariery piłkarskiej.

Naszym celem jest osiąganie przez uczniów najlepszych wyników, zarówno w sporcie jak i w nauce. Dążymy do utrzymania wysokich standardów w edukacji oraz szkoleniu piłkarskim, tak aby wzmocnić karierę sportową każdego ucznia. Naszą misją prócz wzbogacania rozwoju fizycznego naszych wychowanków jest również zwrócenie uwagi na ich rozwój intelektualny, emocjonalny i duchowy. Zdajemy sobie sprawę, iż wychowanie przez sport jest jednym ze sposobów na zapewnienie młodemu człowiekowi prawidłowego rozwoju na wszystkich płaszczyznach.

Wysoki poziom nauczania, infrastruktura oraz lokalizacja powodują, że nasz system szkolenia sportowego staje się bardziej kompletny. Nasi uczniowie posiadają wszelkie możliwości by prawidłowo i w sposób harmonijny rozwijać się pod względem nauki w szkole nie rezygnując przy tym z własnych pasji.